Water = Energie - Natuurkundig bewijs

Watergas is een merkwaardig fenomeen. Veel van wat met watergas mogelijk is kan (nog) niet met de huidige natuurkunde worden verklaard. Dat maakt het voor HHO-ontwikkelaars moeilijk, want we worden vaak niet geloofd. De meeste mensen hebben een vast geloof dat water niet brandt. Immers, alles dat verbrandt eindigt in CO2, H2O en verschillende elementen (as). Water wordt met koolzuurgas gezien als het laagste energieniveau.

Water uit elkaar trillen

Nu wordt water door 'ons' omgezet in energie met verschillende technieken. De overeenkomst tussen de technieken is dat we gebruik maken van trillingen. Bij electrolyse voegen we met een PWM een frequentie toe. Radiolyse (zoals Kanzius of Ohmasa dat doen) worden radiofrequenties gebruikt. Puharich gebruikt microwave golven. En bij plasmolyse wordt superkritische stoom zo heet dat het uiteenvalt in electronen, protonen en zuurstofkernen. 

Watergas concurreert met aardgas

Met Resonantie-electrolyse kan met zó efficient watergas produceren, dat we kunnen concurreren met aardgas. Er zijn enkele HHO-bedrijven die dit proces goed beheersen. Daarmee worden COP's van meer dan 20 bereikt. HHO concurreert dus met aardgas. Ik laat z.s.m. de berekening zien. Het lastige is dat de apparatuur nog niet gecertificeerd is. Dus deze HHO-bedrijven komen nog moeilijk in de markt. Wat nog lastiger is, is dat we met de klassieke natuurkunde deze resonantie-fysica nog niet verklaard heeft.

Klimaatconferentie Parijs nog in koolstof-tijdperk

In Parijs zitten dit weekend 178 landen te overleggen in het scenario van een aflopende koolstofeconomie en zware subsidieregelingen voor duurzame energie. De belastingbetalers betalen zich blauw, terwijl men op zorgkosten voor ouderen en op onderwijs voor jongeren moet besparen. Watergas.NU stuurt daarom een bericht dat water de energiebron is van de toekomst

Informatiebladen

Nederlands

Engels

Vierluik Waterdraak

De relativiteitstheorie is op 28 november 100 jaar geleden gepubliceerd door Einstein. Voor de essaycompetitie van NewScientist schreef ik het eerste deel van het vierluik De Waterdraak. 

Deel I:

Wàt als water brandt? 

Deel II:

De Waterdraak

Deel III:

De Som van het bewijs

Deel IV:

De vullisboer en het goud 

Ik wens u veel leesplezier. U stel uw reactie op prijs! 

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu