Watergas.NU   Watergas.NU (English Chapter) Contact

Stichting "Watergas.NU"

Missie

De missie van Watergas.nu is de professionele toepassing van en het onderzoek naar watergas te stimuleren, in meerdere takken van industrie.

Ambitie

Over 7 jaar is er in Nederland een watergasmarkt van 7 Miljard Euro (gedateerd 2010)

Doelstellingen

 • Promotie van de toepassing van watergas in diverse industrietakken
 • Kennis over watergas ontsluiten op objectieve- en onafhankelijke wijze. Vooral het MKB moet het watergas gaan toepassen. Dan zal de grote industrie volgen
 • Onderzoek naar risico's, veiligheidsaspecten en consumentbescherming initiëren en stimuleren
 • Duurzame keteninnovatie in verschillende sectoren van de maatschappij en de industrie bevorderen
 • Structureren en coördineren van het netwerk van betrokken partijen, opdat zij elkaar en eventueel benodigde partners weten te vinden

Strategie

 • Focus op professionaliteit, veiligheid en service
 • Bouwen aan een bibliotheek van documenten en video's die voor bezoekers van de website en voor partners interessant zijn
 • Coördinatie van wetenschappelijk onderzoek
 • Opzetten van een testcentrum en certificatie van watergasapparatuur
 • Initiëren van verschillende projecten
 • focus op Taskforce Blue Shipping en WAVE Cooperation
  --> vraagontwikkeling voor de HHO-bedrijven

Organisatie

Raad van Advies

 • Vacature (voorzitter)
 • vacature
 • dhr. H. van Kranenburg

Stichtingsbestuur

dhr. Caspar Pompe (voorzitter)
vacature (penningmeester / secretaris)
vacature (bestuurslid)

Momenteel zijn we in gesprek met enkele kandidaten ter completering van het Bestuur en de Raad van Advies. Mocht u echter interesse hebben om met ons mee te doen, dan bent u van harte welkom dit kenbaar te maken via e-mail

Historie en Toekomst

Stichting Watergas.Nu is opgericht op 18 maart 2010 door Jan Geu ten Wolde en Caspar Pompe.

Eind 2009 heeft Pompe na lang twijfelen zijn auto als test met watergas uitgerust. Hij blijkt een besparing van zo’n 20% brandstof te realiseren met zijn Peugeot 806. Hij realiseert zich dat dit een belangrijke innovatie is. Als water kan worden gebruikt om de verbranding in een motor beter te laten verlopen, dan is dat een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke en economische problematiek van deze tijd. Zijn toenmalige werkgever wilde deze innovatie niet in haar programma opnemen. Want ….watergas heeft merkwaardige verschijnselen, die niet natuurkundig kunnen worden verklaard. Maar Pompe vindt dit onderwerp zo belangrijk dat hij besluit een stichting op te richten die de introductie van watergas moet versnellen. Er verschijnen langzamerhand verschillende professionele producten in de markt in Amerika en Azië. Europa blijft wat achter.

De eerste twee jaren zijn besteed aan netwerkontwikkeling. De focus op de automotivesector bleek om verschillende redenen niet te werken. Veel producenten richten zich op grote motoren in schepen en op WKK's. Inmiddels is het contactennetwerk uitgebreid. Er komt meer respons vanuit de innovatiewereld. We kunnen daarom nu werken aan drie speerpunten: een taskforce voor scheepvaart, één voor de energiesector (cooperatievorm) en één voor benchmarking van systemen.

De lange aanlooptijd en het vele gduld dat daarvoor nodig is, heeft geresulteerd in minimale formele bezetting van de Stichting: De Raad van Advies is nog bemand met twee leden en het dagelijkse werk wordt gedaan door Caspar Pompe, op de achtergrond ondersteund door Hans Scholten. Echter...voor het opzetten van de taskforces wordt samengewerkt met Bureau Kiemt, Bureau Omneon, Bureau Ganyu en Stichting Integraal Ondernemen Drechtsteden en een toenemend aantal HHO-bedrijven. 

De ambitie is stevig, maar gezien de doorbraken van enkele van de HHO-bedrijven in Nederland en het buitenland is het niet onrealistisch om aan onze ambitie vast te houden. In principe kan na 2017 de Stichting Watergas.NU als zodanig worden opgeheven. De opgezette organisaties WAVE Cooperation en de Taskforce Blue Shipping en het HHO-Testlab kunnen zelfstandig doorontwikkelen. 

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu