Op deze pagina vertellen we meer over waterstof (H2), het kleinste element. Dat komt normaliter voor als het molecuul H2. De achterliggende reden is dat het waterstofatoom bestaat uit twee 'fermionen'. En atomen bestaande uit een even aantal fermionen - ook wel massadeeltjes genoemd - gedragen zich als 'bosonen', volgens de quantumfysica. Bosonen zijn 'energiedeeltjes', zoals fotonen en ..het Higgsdeeltje. Nu is de spelregel dat bosonen elkaar aantrekken. Dus...waterstofatomen trekken elkaar aan. Zoals ook zuurstofdeeltjes dat doen. 

Vóór het recombineren van waterstof en zuurstof tot water (knalgas!), moeten dus eerst de H2- en O2-moleculen uitelkaar worden getrokken. En dat kost energie. Dit is de reden dat waterstof (H2) minder kracht heeft als HHO - ons watergas. In watergas (denkt men) bevindt zich veel atomair waterstof. Dus als je recombineert met het atomaire zuurstof van watergas (ook wel brownsgas genoemd of HHO), dan hoef je dus geen energie te nbesteden aan het splitsen van H2. Maar je krijgt direct de volle bindingsenergie ter beschikking. Daarom is HHO ongeveer 4 maal krachtiger dan H2 en O2 (per molecule). 

Graag nog geduld tot we meer informatie met interessante links kunnen doorgeven 

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu