Motoren

Motoren en watergas

Watergas wordt veel gebruikt om motoren, die op fossiele brandstof lopen, zuiniger en schoner te maken.  U kunt op uw eigen auto een HHO-installatie laten inbouwen. Voor 500,- tot 1000,- Euro kunt zo'n 10-40% brandstof besparen. Op grote motoren kan men van 5 tot 20% brandstofbesparen. Er wordt normaliter 0,5 tot 1 % HHO-gas toegevoegd via de luchtinlaat. De HHO werkt dus als een katalisator. De reductie van emissies is voor grote motoren van groot belang, omdat men moet voldoen aan strenger wordende Europese emissienormen. Zelf een watergsunit bouwen? Je kan op internet verschillende instructiefilms vinden. Maar let op; HHO-Watergas is explosief. Dus pionieren met watergas is alleen weggelegd voor nauwkeurig en oplettend werkende semi-professionals. Veiligheid voor alles! 

Wetenschappelijk onderzoek

Er is wetenschappeijk onderzoek gedaan naar toevoeging van HHO aan motoren. Hieronder vind u een citaat uit Effect of hydroxy (HHO) gas addition on gasolineengine performance and emissions by Mohamed M. EL-Kassaby et al (2015). 

Laboratory experiments have been carried out to investigatethe effect of HHO gas on the emission and performance of aSkoda Felicia 1.3 GLXi engine. A new design of HHO fuel cellhas been performed to generate HHO gas required for engineoperation. The generated gas is mixed with a fresh air in theintake manifold. The exhaust gas concentrations have beensampled and measured using a gas analyzer. The followingconclusions can be drawn.

1. HHO cell can be integrated easily with existing enginesystems.

2. The engine thermal efficiency has been increased up to 10%when HHO gas has been introduced into the air/fuel mix-ture, consequently reducing fuel consumption up to 34%.

3. The concentration of NOx, CO and HC gases has beenreduced to almost 15%, 18% and 14% respectively on aver-age when HHO is introduced into the system.

Soms horen we dat er te weinig wetenschappelijke basis is voor HHO toevoeging in verbrandingsmotoren. We hebben daarom besloten om op zoek te gaan naar wetenschappelijke publicaties en die voor u te ontsluiten. We richten daarvoor een bibliotheek in van links onder de knop 'Wikitheek'

Doe-het-zelvers

Op de volgende weblog kunt u lezen hoe Martin van Gijn het op zeer gedegen wijze zelf heeft onderzocht. Hij heeft een HHO-watergas-unit gemonteerd in zijn Yaris. Mooi verhaal! Martin vertelt over zijn ervaring! Mijn complimenten!!!

In Amerika is er een levendige HHO-pionierssector. In Nederland leeft dat minder. Er zijn op internet veel sites en Youtubes te zien van DIY-ers (Do-It Yourself). Verkijk je niet. Zorgvuldig en schoon werken is van groot belang bij het maken van een watergassysteem. 

Let op! Watergas is een heftig gas. Als u geen twee rechterhanden hebt, ga dan niet met watergas pionieren. Bij auto's: controleer steeds of u geen terugslag kan krijgen tot in het luchtfilter. Hebt u voldoende aandacht aan het voorkomen van terugslag besteed (bubbelaars, flame arrestors)? Watergas.NU is niet verantwoordelijk voor ongelukken. 

Watergas (HHO) in Europa

In Europa lijkt de HHO-markt het slecht te doen. Veel bedrijven zijn gestopt.

Zo ook HYPnow, een frans bedrijf dat een speciale hydrolysor heeft ontwikkeld voor tractoren en grote diesels. Als men vanuit de overheid de agrarische sector en de GWW-sector zou verplichten dit soort hydrolisors in te bouwen - relatief goedkoop - dan kan men veel emissies reduceren. Met name NOx-uitstoot. We hebben bij Provincie Gelderland voorgesteld om deze draad op te pakken. HYPnow (Help Your Planet now!) heeft een (geestig) boekje gepubliceerd met de titel 'They put water in their cars'. (Ils ont mis de l'eau dans leur moteurs'). Daarin staat beschreven dat men voor de oorlog verschillende accessoires kon kopen om op een of andere manier water(damp) toe te voegen aan de motoren. Dat gaf meer vermogen. Men paste dit al in de eesrste werelldoorlog toe in de vliegtuigmotoren van Pratt eand Whitney! Waarom vergeten we water om motoren schoner te maken? Water is vast goedkoper dan AdBlue!

Watergas (HHO) in Amerika

Er zijn veel aanbieders van HHO-kits in de Verenigde Staten. In de VS draait het allemaal om MMPG - ofwel More Miles Per Gallon. Men behaalt volgens de testimonials goede resultaten. Waarom leeft HHO in Europa veel minder dan in de States? waarschijnlijk zijn we bang om garantie te verliezen op onze auto's. En het blijkt dat bij moderne auto's de motor wardt aangestuurd door geavanceerd motor management. Wij zijn er van overtuigd dat als de industrie zelf watergas zou opnemen en het motormanagement zelf aanpassen, dat we dan veel schoner en zuiniger kunnen rijden. 

Op de website van HHO4Free vind je een overzicht van de vele aanbieders van HHO-units voor auto's. Veel aanbieders zijn 'out of business' en een groot aantal geeft weinig aandacht aan after sales service. Gelukkig komt ook een groot aantal aanbieders goed uit de selectie van HHO4Free

Hieronder nog een aantal links naar aanbieders in de VS. Veel verbazing gewenst!

 

Watergas (HHO) in China

In China bestaat een heuse HHO-industrie. Momenteel is Carbon Cleaning een gewilde service. Je auto wordt een uurtje aan het HHO-gas gelegd. Daarna is je motor weer brandschoon. Alle onverbrande resten zijn verdwenen. 

 

 


Eerste 'auto'

De 'auto' van de Rivaz uit 1805 reed op watergas. De motor is gebaseerd op het ontwerp voor een interne-verbrandingsmotor van Christiaan Huygens. Die liep op waterstof. 

Watergas gemonteerd onder de motorkap

Motor op water, zon en wind

Stanley Meijer bouwde een motor op water. Maar hoe die werkte is met Meijer het graf in gegaan. Nu heeft H2Global (Walter Jenkins) een water-motor ontwikkeld, waarbij hij tevens zonnestroom en wind gebruikt als energiebron. 

In deze lange film wordt ook gerefereerd naar 'Water, the key to new energy' van Moray B. King.

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu