Bio en medisch

Biomedische toepassingen

Watergas is interessant in de biomedische wetenschap en -praktijk. Het blijkt dat gewassen, die worden besproeid met water waardoorheen watergas is geleid, een hogere productie leveren. De planten worden groter, evenals de vruchten. Het zou goed zijn als er partijen opstaan die projecten willen doen met de interactie tussen watergas en planten en dieren.

Dr Pollack toont ons dat water nog meer verbazende eigenschappen heeft dan watergas en haar vele fenomenen. Natuurlijk speelt water een rol in onze gezondheid - we bestaan immers voor een groot deel uit water. Dat onderstreept des te meer het belang van (wetenschappelijk) onderzoek op dit terrein, met name in relatie met watergas.  

Wilt u meedoen? info@watergas.nu.

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu