Watergas4Parkinson

Chroom6+ in watergas?

Mexicaanse onderzoekers hebben gevonden dat in een watergasapparaat het giftige Chroom6 is aangetroffen. Reden voor Stichting Watergas.NU om te onderzoeken of in de apparaten die worden gebruikt door deelnemers van Watergas4Parkinson ook Chroom6 wordt geproduceerd. Het antwoord is dat er inderdaad Chroom6 in het apparaat wordt geproduceerd....MAAR....

De apparaten bevatten twee extra bubbelflessen die als filter dienen. Daardoor zit er geen of een zeeeer geringe hoeveelheid Chroom6 in het water dat wordt gedronken als krachtwater. We hebben het dan over éénduizendste van de toegestane hoeveelheid. Om een lang verhaal kort te maken: Wij achten het gebruik van de apparaten veilig - mits goed onderhouden. 

Het is overigens goed mogelijk dat Chroom6 al in het drinkwater zit dat wordt gebruikt voor het maken van 'krachtwater'. Het RIVM geeft aan dat wij in Nederland gemiddeld al ca 0,05 mg Chroom per dag binnenkrijgen.  Een heel klein beetje Chroom hebben we nodig voor een gezond lichaam. 

De resultaten van het onderzoek door een onafhankelijk laboratorium zijn te lezen in ons rapport 'Chroom6+ in watergas'.

Een duidelijke conclusie is dat regelmatig onderhoud belangrijk is om opbouw van Chroom6-neerslag in het apparaat te voorkomen. We geven daarom stap-voor-stap aan hoe men dat onderhoud moet doen.

Derde periode

Krachtwater bruist van gezondheid. Dit is de titel van het artikel van Mike Schellart in het meinummer van het Parkinson Magazine.  Een goed artikel over de werking van watergas en 'krachtwater'. Schellart laat Parkinsonpatient van Haasteren aan het woord. Die zegt 'het is alsof mijn batterijen opnieuw zijn opgeladen'.  Sinds 7 juni 2021 is  'Watergas4Parkinson' van start gegaan. Hieronder de grafiek van de resultaten. In het 3de verslag (zie rechts) worden de resultaten besproken. We lichten de grafiek van vijf deelenemers toe. Algemeen beeld: Stabilisatie van symptomen. Circa 50% ervaart eerst sterke daling van symptomen. Alle deelnemers ervaren minder vermoeidheid en meer energie! We hebben deze keer ook een Presentatie gemaakt, die gebruikt kan worden om de resultaten te delen voor geïnteresseerden - bijvoorbeeld bij een Parkinson Café.  

Lees hier verder! 

Ervaringen van deelnemers

Enkele deelnemers delen hun ervaringen. Hoe zijn ze met watergas de vakantieperiode doorgekomen?

                     
   Floor                Mike              Hans                     Louk             

De werkgroep is vooral gericht op het ondersteunen van P-patienten die de watergastherapie willen proberen U kunt zich dus altijd aanmelden om mee te doen. De ervaringen die we opdoen willen we te zijnertijd delen met de medische wetenschap. Wij willen hen triggeren om wetenschappelijk onderzoek te doen naar deze therapie. Uit onze praktijkervaring dienen zich enkele belangrijke vragen aan. Er is overigens al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan op dit gebied. Vooral in China, Korea en Japan. Binnenkort kunt u vanuit deze website een begin maken met uw eigen literatuuronderzoek. 

Lees hierover meer onder het tabblad 'Bio en Medisch'

Nieuwe deelnemers zijn welkom:

mail caspar.pompe@watergsa.nu of bel 06 5252 5935.

We werken nog aan VRAGEN  en ANTWOORDEN. U kunt daar input voor leveren. 

Interview op Alwareness

Patricia Mentink van het televisiekanaal Alwareness heeft een lang interview gehad met Floor Schiffers en Caspar Pompe. Floor deelt helder en duidelijk haar ervaringen met watergas. Terwijl Caspar de werking van watergas in ons lichaam uitlegt.

AMS maakt uw auto zuiniger

Watergas zorgt voor een betere verbranding in motoren. Het aantal bedrijven dat HHO (watergas) inbouwde in auto's is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Maar nu lijkt de interesse in de markt weer toe te nemen. Het is dus een goed bericht dat we Auto Motor Services welkom heten. AMS maakt uw auto zuiniger en schoner. Lees verder bij 'HHO inbouw voor auto's'

Watergas heeft geneeskracht!

Watergas is een geladen gas. Watergas blijkt geneeskracht te hebben. Daarom wordt watergas gebruikt in verschillende therapiën. Caspar Pompe/Watergas.NU publiceert een beknopt overzicht van de soorten aandoeningen die zoal behandelt wordenIn een uitgebreider artikel geeft Pompe een verklaring voor de wonderbaarlijke geneeskracht van watergasIs het ook wetenschappelijk aangetoond? Ja zeker, waterstof(gas)therapie wordt vooral in ziekenhuizen in China en Japan veel toegepast. Dr. Mohaupt, uit Duitsland heeft een overzichtstudie gepubliceerd (oktober 2020). Goed bericht, want er wordt vaak gevraagd naar de wetenschappelijke onderbouwing. 

Lees hierover meer onder het tabblad 'Bio en Medisch'

Water - key to new energy -

Moray B. King

Moray B. King geeft een goed overzicht van de verschijnselen van watergas. Hij gebruikt ook de term 'watergas' en niet waterstof/zuurstof. King vermoedt dat 'nulpunt-energie' een rol speelt bij de gebleken stabiliteit van watergas. Nulpunt-energie is een nog onbekende energie die is ontdekt door Henk Casimir. King bevestigt het vermoeden van Caspar Pompe - oprichter van Watergas.NU - die een vergelijkbaar vermoeden heeft geformuleerd in zijn werk 'De Magische Ring is overal'. Als je zelf watergas units wil gaan bouwen is dit boek een must.

King haalt verschillende wetenschappers aan die onderzoek hebben gedaan naar specifieke eigenschappen van watergas - ook wel aangeduid als HHO. Zoals bijvoorbeeld de eigenschap dat HHO radioactief materiaal kan neutraliseren. King roept derhalve - evenals Pompe - de universiteiten op om dit watergas serieus te onderzoeken! 

Op Youtube is een interessante lezing van King opgenomen. 

Watergas.NU: Platform HHO-sector

Watergas.NU is opgericht in 2010 om te dienen als platform voor de toen prille HHO-sector in Nederland en Vlaanderen. Wij zijn begonnen met enkele watergasbedrijven. Helaas is anno 2020 een groot aantal van hen op non-actief geraakt. Indien u informatie over watergasbedrijven wenst, dan kunt u contact met ons opnemen. Afhankelijk van het toepassingsgebied kunnen wij u hopelijk verder helpen. 

Doel en Speerpunten

De doelstelling van Watergas.NU is de versnelling van toepassing van watergas in diverse industrietakken. Watergas.NU focust op professionaliteit, veiligheid en service. 

Deze doelstelling berust op het belang van de consument. De technologie van watergas bestaat al twee eeuwen. Nu, in tijd van de klimaattransitie gaat water ons helpen.

Het lijkt dat de wetenschappelijke basis van HHO-watergas nog zwak is, maar dat valt mee. Echter, de indruk bestaat dat de wetenschappelijke basis nog zwak is. Daarom doen we a) een oproep om wetenschappelijk onderzoek naar de verschillende verschijnselen van watergas op academish niveau en b) gaan we de komende periode het beschikbare wetenschappelijk onderzoek in rij en gelid zetten. 

Stichting Watergas.NU

Wilt u een bijdrage leveren aan verdere professionalisering van de toepassing van watergas via één van de activiteiten van Watergas.NU - of wilt u meer weten van de Stichting, dan kunt u via het contactformulier ons een mail sturen. lees meer over de Stichting Watergas.NU...

Visie: Water Energie Transitie

Watergas.NU verwacht een Water-Energie Transitie. Veel leesplezier! We horen graag uw reactie!

Motor rijdt op water 

Al in juli 2015 publiceerde Metronieuws als over Ricardo Azevedo. Deze braziliaan heeft een motor ontwikkeld die 500 km rijdt op 1 liter water. Het bericht is ook door Euronews uitgezonden. Water is kennelijk een bron van energie. Die water-energie kan je op verschillende manieren vrij maken. De essentie is dat je het watermolecule trilt op eigen frequentie. Het valt dan uiteen. Dat kan met puls-electrolyse, thermolyse, sonar, radiolyse of plasmolyse. Je krijgt elke keer een ander soort watergas. Als je het watergas ontsteekt komt de bindingsenergie van het watermolecule ter beschikking. Wetenschap, pak dit op! RVO, zet Watergas (HHO) op de lijst met subsidiabel onderzoek!  

Anno 2020 hoor je weinig meer van deze ontwikkelingen. Waar zijn deze gebleven? Toch moed houden. Er zijn teveel van dit soort meldingen op internet. Eens breekt water door als brandstof. Want wateris een bron van energie - alleen  - het kost veel moeite om dat te realiseren. 

Water = Energie!? 

Een droog zaadje van jaren her wordt in de vochtige grond gestopt. Na enige tijd ontwaken de eiwitmoleculen. In de donkere grond is water de enige toevoeging. Het water geeft dus de energie om de celdeling weer in gang te zetten. Het zaadje ontkiemt. Hoe kan dit?

Kunnen we water als bron van energie beschouwen? Theoretisch heb ik berekend dat dit mogelijk is als je water opwarmt tot 3000 oC. De berekening vind u onder deze link: Water = Energy voor de engelstalige versie. De Nederlandse versie vind je op Water = Energie.  We hebben de proef uitgevoerd in de praktijk. Maar eigenlijk nog onvoldoende wetenschappelijk. Het resultaat is wel een overunity, maar nog slechts circa 20 tot 25%.  Nu zoeken wij partners om de proef op wetenschappelijke wijze uit te voeren. Het proces is zeker interessant. 

Contactgegevens

Om met de stichting in contact te komen, kunt u klikken op ContactgegevensAgenda

Steunt u ons met een donatie of automatische incasso?                 
            (ons bankrekeningnummer: NL76 RABO 0115 3851 34.) Bij voorbaat dank!


Let op: HHO - Watergas is explosief.
Watergas.NU is niet verantwoordelijk voor de eventuele schade, voortkomend uit onoordeelkundig gebruik. 
Wij stimuleren een professionele aanpak. 
Veiligheid staat daarbij voorop.


 

Over watergas

Rapport 1ste periode

Rapport 2de periode

Rapport 3de periode

Powerpoint Presentatie

Toelichting op presentatie 

Chroom6 in Krachtwater?


Watergas (HHO) is 'gas van water'.

Het wordt ter plekke gemaakt. Watergas wordt niet opgeslagen. Bij 'verbranding' van watergas is geen zuurstof uit de lucht nodig. Watergas doet koolwaterstoffen heftiger verbranden. Er ontstaat dus vrijwel geen roet! Er valt nog veel meer te vertellen over watergas. U kunt daarover op deze website lezen. U kunt ook een mailtje sturen of bellen met 06 5252 5935. 

Bij lassen en snijden van metalen is watergas een alternatief voor Acetylene. 

Bewijs: Water = Energie!

De omzetting van water tot plasma in de toorts heeft theoretisch een efficiëntie van ruim 600%. Dat is de theorie. In de praktijk is de totale efficientie iets meer dan 100%. Maar we zien merkwaardige verschijnselen. De berekening en een voorstel voor een meer wetenschapplijke uitvoering van de proef vind u HIER. 

U ziet hier een waterplasmatoorts die blijft branden onder water. Zet uw geluid maar wat lager, want het maakt best wel herrie. De vlamtemperatuur is ca 3000 oC. De vlam blijft in stand omdat het drijfgas (stoom) de zuurstof al bij zich heeft. Na het lezen van het boek van Moray B. King kijkt u anders naar dit beeld. Wat betekent het paarsige licht? Tegen een vriendelijke vergoeding geef ik graag een demonstratie

Wonderbaarlijk HHO-Watergas!

Er zijn vele toepasingen voor HHO, Watergas of Brownsgas. HHO-Watergas is niet waterstof (H2). Het is krachtiger. Watergas of HHO heeft bijzondere eigenschappen. Danny Klein uit de VS laat in onderstaande video (1994?) zien wat je met een watergasvlam kan doen. lees meer....

Video

Verwarming 

Peter Salocher verwarmt zijn huis met HHO maar heeft ook een zeer interessant verhaal!

Hij leidt HHO door een buis met zand. In het zand met platina coating recombineert de HHO terug naar H2O. Geen CO2 maar waterdamp Het vermogen dat nodig is voor verwarming is zeer gering. Veel kijkplezier!

Eeuwigdurende verwarring

Waterstofgas is ALLEEN waterstof, hydrogenium ofwel H2. Om waterstof te verbranden wordt zuurstof uit de lucht gehaald. In lucht zit zo'n 20% zuurstof en 80% stikstof. Bij zeer hoge verbrandingstemperatuur ontstaat dan ook stikstofoxides (NOx). Die zijn schadelijk voor onze gezondheid. Waterstofgas is wel op te slaan. Waterstof wordt nu al een klein beetje aan het aardgas toegevoegd om de eigenschappen van aardgas op peil te brengen. Waterstof kan via gasbuizen worden getronsporteerd. Waterstof die met wind- of zonne-energie wordt gemaakt uit water wordt wel Groene Waterstof genoemd. 

Scheikundigen vinden de naam Watergas voor 'Gas van Water' verwarrend. Want zij verstaan daar onder een gasmengsel van waterstof (H2) en kooolmonoxide (CO). Dit is een synthetisch gas, dat wordt gemaakt door stoom over hete kolen te leiden. Dit gas werd vaak in fabrieken achter het station van de stad gemaakt in gasfabrieken. Daarom wordt het ook wel stadsgas genoemd. Taalkundig zou dit stadsgas of syngas dus beter 'Kool-Watergas' kunnen heten. Maar toen bestond 'ons' watergas nog niet.  En omdat er water voor wordt gebruikt werd het kortheidshalve watergas. In de kleine kring van schi- en natuurkundigen levert de naam 'watergas' voor gas gemaakt van water (een aparte verchijningsvorm van water) dus verwarring op. 

In de literatuur vind je ook dat men waterstof en watergas door elkaar haalt. Dat doet men - hebben wij de indruk - om de discussie over het verschil tussen watergas en waterstof te vermijden. Ook dat leidt weer tot verwarring. 

Wij hebben besloten om niet altijd en overal te proberen die verwarring uit te leggen. Die verwarring zal altijd wel blijven bestaan. Het zij maar zo....... 

Steun Watergas.NU!

 Watergas.NU is het platform voor de opkomende watergassector in Nederland en Vlaanderen. U kunt ons steunen met een donatie. Wij stellen uw donatie - groot of klein - zeer op prijs.

U kunt uw bijdrage direct storten op onze rekening NL76 RABO 0115 3851 34.

Bij voorbaat hartelijk dank!

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu