Watergas

'Water is de brandstof van de toekomst'

'Water is de brandstof van de toekomst' zei Jules Vernes. Er is momenteel een groot aantal onderzoekers/ontwikkelaars, die zich met water als brandstof bezig houden. Meestal richt men zich op Waterstof (H2). Maar er is meer dan H2. Het blijkt dat water ook in stabiele gasfase bestaat. Dat wordt Watergas genoemd. Het vakgebied rondom Watergas is erg uitgebreid. Van de verbazingwekkende eigenschappen van water op zich tot en met kwantumfysica. Zowel de staande natuurkunde als de meta-fysica doen in dit tijdsgewricht revolutionaire ontdekkingen. Van één theorie voor alles - waar de natuurkundigen heftig naar op zoek zijn - tot het benutten van duistere energie en anti-materie. Velen verwachten - na het vinden van het Higgsdeeltje - dat er in de natuurkunde wat staat te gebeuren. Zeker nu de NASA de 'koude fusie' (nu heet dat LENR ofwel 'low-energy nucleair reaction') heeft bevestigd. 

Terug naar Watergas en haar omgeving. Hiernaast zie je wat er gebeurt als je watergas toevoegt aan aardgas in een oven. Hoe kan dat? Op de volgende bladen brengen we van 'groot' naar 'klein' de wetenschappelijke omgeving van watergas in beeld. 

Wat is water?

Water heeft 66 bijzondere eigenschappen volgens Martin Chaplin. Dat water uitzet als het van vloeistof naar vaste stof (ijs) overgaat, is één van die afwijkende eigenschappen.  Water is een molecuul met twee waterstofatomen en één zuurstofatoom: H2O. ....meer

Wat is watergas?

Water is 'gas gemaakt van/met water'. Chemici noemen watergas het gas dat ontstaat als je stoom over hete kolen leid. Maar dat is eigenlijk kool-watergas, ook wel 'syn-gas' genoemd. Een actueel onderwerp! Als je water splitst dan krijg je waterstof en zuurstof. Afhankelijk van de splitsingstechniek kan er ook 'watergas' ontstaan. Watergas is afwijkende eigenschap 67, 68, 69 en verder van water. ....meer

Wat is waterstof? 

De Nederlandse natuurkundige Paets van Troostwijk heeft aangetoond dat water bestaat uit waterstof en zuurstof. Waterstof (normaal als H2 voorkomend) kan worden gebruikt om energie te genereren. H2 met zuurstof (O2) uit de lucht geeft veel energie. Lange tijd verwachtte men veel van H2 als brandstof voor auto's. ....meer

Wat is koolwaterstof?

Koolwaterstof is een verbinding van kool (C) met waterstof (H) en zuurstof (O) in verschillende vorm. CH4 is het gas Methaan. Benzine en Diesel zijn ook koolwaterstoffen, die er op moleculair niveau uitzien als ketens van C-kralen met daaraan vast H-tjes, O-tjes, OH-tjes en soms nog andere stoffen. Hoe langer de kralenketting, hoe dikker de stof zoals we die kennen. Dus teer heeft héle lange C-ketens. Als je die koolwaterstoffen verbrand, dan krijg je CO2 en Water (H2O). Als de verbanding niet helemaal is geslaagd krijg je CO-resten. Die zijn giftig.  ....meer

Wat is waterplasma?

Plasma is een geladen gas. Van water kan je ook een plasma maken. Dit is het terrein van de Resonantie Fysica. ....meer

(Vrije) energie?

Hiernaast is een afbeelding weergegeven van de theorie van Pompe over het maken van Watergas. Wordt met de productie van watergas 'vrije energie' ge-importeerd? Onzin! zeggen sommigen. Anderen zien wel een relatie tussen Watergas en Vrije Energie. De Nederlandse natuurkundige Henk Casimir heeft het bestaan van deze vrije energie aangetoond bij het absolute nulpunt. Daarom nomet men dit ook wel 'Nulpunt-energie' of Zero Point Energy. ....meer: Wat zit er tussen Higgs en de Foton? Magneetmotoren? Joule thief? Magic Donut?....meer

Nadat de Natuurkundige Paets van Troostwijk had aangetoond dat water gesplitst kan worden in waterstof en zuurstof, heeft Christiaan Huygens een schets gemaakt van een interne verbrandingsmotor, die zou moeten lopen op een mengsel van zuurstof en waterstof. Maar het was de Zwitser de Rivaz die deze op een karretje plaatste: de eerste 'auto' in 1805. De Belg Lenoir heeft de techniek verder gebracht en ontwikkelde de Hippomobiel, waarvan er tegen 1860 zo'n 350 rondreden in Parijs.

Als je watergas toevoegt aan de verbranding van een fossiele brandstof, dan verloopt de verbranding veel efficiënter. Roetvorming blijft achterwege. Dit is een belangrijk effect van watergas. Met de ene brandstof krijgt de vlam een andere temperatuur als met een andere brandstof. Dus voor de ene oven gebruik je Aceton en voor de andere Kerosine. 

 

 


 


 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu