Taskforce Blue Shipping

Samenvatting

Taskforce Blue Shipping geeft met kennis, onderzoek, krediet en kapitaal een impuls aan de ontwikkeling van watergas voor de binnenscheepvaart: ‘Blue Shipping’.
Taskforce Blue Shipping zet met het IPC een eerste stap, met twee deelproducten:

a). HHO-Testlab Watergas-Systemen;
b). HHO-Testlab Watergas-Vlamtechnologie;

Met benchmarktests van watergassystemen krijgen binnenvaartschippers transparante informatie over de werking en de voordelen van water(stof)gas-technologie. Deze kennistoename stimuleert de verdere ontwikkeling van deze MKB-sector. Tenslotte wil de Taskforce adviseren over watergasonderzoek aan universiteiten en hogescholen. 
We hebben een aanvraag voor subsidie voor dit project ingediend bij Agentschap.nl. De beschikking valt pas op 20 december. Daar hoeven we niet op te wachten. We kunnen per 1 september beginnen met het project. 

Helaas gaat de subsidie aan onze neus voorbij. Een van de deelnemers bleek al subsidie gehad te hebben. En een andere deelnemer haakte af. En er moeten minimaal 10 deelnemers zijn.  We richten nu onze pijlen op het KIC Inno Energy-programma voor één of meerdere deelnemers.

Aanleiding

De druk van het Europees beleid om het milieu te ontzien en emissies te reduceren neemt toe. De 6000 Nederlandse binnenvaartschepen moeten vanaf 2014 voldoen aan de CCR2-norm.

De eisen die CCR-2 aan uitlaatgasemissie worden gesteld zijn echter zo hoog dat de schippers met bestaande schepen grote problemen hebben om aan die eisen te voldoen. En de volgende norm; Euro tier 4, is in behandeling in Brussel. Het lijkt er op dat er momenteel maar uit één oplossing gekozen kan worden. Nábehandeling met katalysatoren en roetfilters!

Als binnenvaartschippers voor nabehandeling kiezen, bedragen de aanpassingsinvesteringen ca. € 200.000, - per schip met retrofit-apparatuur. Daarna verbruikt men ongeveer 6% extra brandstof. Men kan zijn schip ook laten ‘hermotoriseren’. Het schip ligt dan een maand aan de wal. En de kosten bedragen het dubbele. Zouden 3000 schippers dit doen, dan is financiering nodig voor 600 miljoen Euro. Als de schipper de aanpassingen moet financieren (7% rente?) dan kost de CCR-2-norm zo’n 40.000,- euro per jaar extra op de exploitatie.

Er zijn ook technieken die aan de brandstof-inlaatzijde geïnstalleerd kunnen worden zoals LNG of aardgas. Voor die toepassingen zijn hogedruktanks en extra veiligheidsvoorzieningen nodig. Deze technieken zijn daarom momenteel alleen interessant voor nieuwe schepen.

Er is ook wel geprobeerd om met waterstof (H2) uit hogedruk gasflessen de verbranding van dieselolie efficiënter te laten verlopen. Dat werkt wel; er is een besparing aan brandstof van circa 5% gemeten. Maar ook hier is hogedruk-infrastructuur nodig om de waterstof naar de tanks op het schip over te laden. Een dure grap!

Vanaf de 60-er jaren van vorige eeuw is in tal van landen in de wereld een oude technologie herontdekt; Watergas – dat lijkt op knalgas. Het wordt ook wel HHO of Brownsgas genoemd. De ontwikkelaars van watergas installaties- en apparatuur hebben de techniek opnieuw in ontwikkeling gebracht. Met de huidige ITC-sturingssystemen kan men tegenwoordig efficiënter water splitsen in waterstof en zuurstof (en andere componenten). Toevoeging van dit knalgas aan dieselmotoren levert bij eenvoudige motoren een brandstofbesparing van zo’n 10% op, terwijl de zwarte rookpluim niet meer uit de pijp komt. De emissies zijn drastisch teruggebracht. De verbranding van de diesel verloopt met knalgas – of watergas – als katalysator aanzienlijk efficiënter. De relatieve eenvoud van het – naar behoefte – produceren en direct gebruiken van watergas aan boord van het schip maakt deze methode zeer kosteneffectief. De systemen nemen niet veel ruimte in beslag neemt. Watergastoevoeging is dus uitermate geschikt voor de binnenvaart. Moderne watergassystemen zijn zo effectief, dat men vaak in een jaar de investeringen heeft terugverdiend door de brandstof die wordt bespaard. Aan aantrekkelijke oplossing voor een sector die in economisch zwaar weer verkeert.

Zou men zeggen… .maar in de praktijk loopt het nog niet storm bij de watergasbedrijven. Watergastoevoeging voor motoren is merkwaardigerwijs nog vrijwel onbekend. En in Nederland zijn er weinig wetenschappelijke bronnen die de werking van watergas ondersteunen. Tenslotte zien de professionele watergasbedrijven met lede ogen aan dat er op internet veel ‘rotzooi’ wordt aangeboden van ondeugdelijke producten. En dat verpest de markt voor de goede bedrijven.

Zo’n vijf jaar geleden waren er nog weinig watergasbedrijven aan de horizon in Nederland. Momenteel echter zijn er een aantal zeer professionele bedrijven in de markt.

Maar de ontwikkeling blijft wat achter. De kleine bedrijven hebben onvoldoende middelen om stevig in ontwikkeling te investeren. De sterke bedrijven ondervinden last van de onbekendheid van watergas en het ontbreken van wetenschappelijk verantwoorde gegevens over watergas en de toepassingen van de technologie.

Vorig jaar is door één van de bedrijven een schip met watergastoevoeging op de motor, door SGS getest. Met watergas voldoet de motor van de Veerhaven IX nu aan de strenge CCR-2-norm. De rapportage heeft tot het initiatief geleid van enkele van de bedrijven en de Stichting Watergas.NU om samen op te trekken om deze markt op een professionele manier te kunnen ontwikkelen. De behoefte van deze bedrijven is opgepakt door watergas.nu met het voorstel om een taskforce op te zetten; Taskforce Blue Shipping.

‘Blue Shipping’ pakt de emissieproblematiek bij de wortels aan door bijmenging van water(stof) aan het brandstof-luchtmengsel. De verbranding verloopt daarmee efficiënter. De emissies nemen sterk af. Voor een doorsnee binnenvaartschip bedraagt de aanpassingsinvestering ongeveer € 50.000, -. Daarnaast bespaart de schipper 5 tot 20% op zijn brandstofkosten.

Met de rapportage van SGS over toepassing van Watergas op de duwboot Veerhaven IX en andere schepen hebben we belangrijk documentatie in handen. We hebben echter meer informatie nodig. Er zijn nog weinig basale kentallen ter beschikking. En de testprotocollen voor monitoring en certificatie zijn nog onduidelijk. Dat belemmert de introductie van watergas in de binnenscheepvaart. De markt voor ‘blue shipping’ voor de binnenscheepvaart bedraagt ongeveer 300 miljoen Euro. Dat levert vooral banen in het MKB. Voor de schippers en reders is het wenselijk als de aanbieders een vergelijkbare product- en servicekwaliteit aanbieden. Dat geeft vertrouwen.

Moeizame start van het project: 12 september 2013

Begin september hadden we een kick-off bijeenkomst van de Taskforce. Omdat de subsidie nog niet was toegewezen, hebben de aanwezige bedrijven aangedrongen alvast te beginnen met gezamenlijke marketing. 

De doelstelling van de Taskforce is daarop aangepast:

  1. Financieren van aanpassingsinvesteringen voor potentiële klanten;
  2. Gezamenlijke marketing (website op orde en publiciteit)
  3. Pragmatische benchmarktests door één van de bedrijven.

Medio october werd duidelijk dat we de IPC-subsidie niet toegewezen kregen - en dat we niet meer met het minimum van 10 deelnemers daarvoor ontvankelijk waren. We moeten dus andere wegen zoeken. Daarenboven was ook het bedrijf dat de systeembenchmark wilde aanbieden vervallen door een baanwisseling van een betrokkene. Het zat dus nog even tegen.

Gezamenlijke marketing

Momenteel wordt er hard gewerkt om doel 2 inhoud te geven. De website wordt verbeterd. En er wordt door enkele bedrijven meegedaan aan de uitgaven van een Special over innovatieve brandstoffen van de Telegraaf (verschijning eind november). Dan moet de website gereed zijn. Wij verwachten dat daardoor de bekendheid van HHO voor grote motoren toeneemt. En dat daardoor belanghebbenden met middelen alsnog de Taskforce gaan ondersteunen. 

KIC Inno Energy

Via onze contacten bij Agentschap.nl zijn we op het spoor gezet van het Europese KIC- Inno Energy programma. We proberen voor de categorie 'business creation' één of twee projecten te formuleren. 

Financiering van de vraag

We blijven attent op het ontwikkeling van financiering, maar dat heeft nu niet de prioriteit. We zullen eerst moeten werken aan meer bekendheid. 

Kapitalisatie van HHO-bedrijven -

Kansen voor investeerders

Deze doelstelling is vooralsnog afgevoerd als een doel van de Taskforce. Bemiddeling voor kapitalisatie berust op vertrouwen. Dit onderwerp blijft daarom verbonden met Pompe als voorzitter van Watergas.NU. Hij heeft daartoe in het kader van het 3-puntenprogramma van de Stichting een aantal kansen voor investeerders opgesteld. Contact: 

Bert Michielsen

06 5062 4526 - (b.michielsen@omneon.nl)

Dominique Bronzwaer

06 5436 6388 - (info@stichting-iod.nl)

 

Werking van HHO (watergas) 

bevestigd door SGS!

 

Bron van gebruikte foto: 

http://thermogh.com/posters/testresults_846x950_72dpi_rgb.jpg

Start van het project:
1 september 2013

We gaan niet wachten op de subsidie. Taskforce Blue Shipping is niet afhankelijk van de IPC-subsidie. Daar gaat het Taskforce Team nu mee aan de slag. Uw suggesties zijn van harte welkom.

De Taskforce heeft drie hoofddoelen:

1. Gezamenlijke marketing;

2.Financieren aanpassingsinvesteringen;

3. Benchmarking;

Het IPC-projectvoorstel dat we nu hebben is van waarde als basis voor een propositie aan private- en publieke partners voor de Taskforce. Het is mogelijk dat er – niet-gesubsidieerd – nog deelnemers aan het project willen aanschuiven. Uitbreiding van de Taskforce-groep doen we graag in nauw overleg met de ‘kerngroep’ (IPC-deelnemers).

Op 1 september aanstaande beginnen we met het project. Na overleg met de deelnemende partijen zullen we u informeren over de voortgang van Taskforce Blue Shipping. 

Medio oktober wordt duidelijk dat wij de IPC-subsidie niet toegewezen krijgen. Helaas! We zijn nu op het spoor van KIC Inno Energy gezet, een Europees fonds. Maar we blijven ook gespitst op andere kansen. Heeft u suggsties?


 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu