Watergas in verbrandingsmotoren van 1805 tot NU

In de VS en Azie is al watergasapparatuur op de markt. In Europa nog mondjesmaat.

In de oorlog hadden zowel de Duitsers als de Engelsen watergas op hun tanks. De tanks reden zo zuiniger en dus verder. 

Hierboven is de watergascel afgebeeld uit de tweede wereldoorlog[i]. Kan watergas ons nu weer uit de nood helpen? Het is interessant te weten dat watergas in verbrandingsmotoren al bijna zo oud is als de interne verbrandingsmotor zelf!

De eerste verbrandings-motor in een ‘auto’ liep op watergas, in 1805!

In 1805 bouwde de Zwitser Francois Isaac de Rivaz de eerste interne verbrandings-motor in de eerste automobiel. Deze motor liep op watergas. Watergas kennen we ook als knalgas, een mengsel van waterstof en zuurstof. De Rivaz sloeg het watergas op in een ballon. Die auto vestigde het eerste snelheids-record voor auto’s: 5 mijl per uur.

In 1860 bouwde Etienne Lenoir een 2-takt 1-cylinder motor; de ‘Hippomobiel’. Het watergas werd gemaakt door elektrolyse van water. Later gebruikte Lenoir watergas met koolstoftoevoeging. In 1865 reden er wel 350 tot 400 Hippomobielen in Parijs!

Pas na 1860 werd olie gevonden in Amerika. De auto op benzine en olie begon zijn opmars. Hoewel er ook elektrische en stoomauto’s werden ontwikkeld heeft de olie de slag om de markt gewonnen.

Maar als de nood aan de man komt, dan grijpt men steeds weer naar watergas.   Ronn Motor company ontwikkelde in 2009 een Scorpion op benzine en water(gas), met een vermogen van bijna 300PK. Hij rijdt 1 op 16, met vrijwel geen CO2 uitstoot. (uitgebreidere versie)

De eerste verbrandingsmotor (1805) liep op watergas!

 

De eerste interne-verbrandingsmotoren verschenen al in de schetsboeken van Leonardo da Vinci en Isaac Newton[ii]. De bekende natuurkundige Christiaan Huygens had in 1673 ook al een idee voor dit type motor! Hij deed proeven met buskruit als brandstof.

In 1805 heeft de Zwitser François Isaac de Rivaz de eerste interne verbrandingsmotor gebouwd, die is gemonteerd in de eerste automobiel. Deze motor kreeg zijn brandstof van ‘watergas’. Watergas kennen we ook wel als knalgas. Dat is een mengsel van waterstof en zuurstof. De Rivaz sloeg het watergas op in een ballon. De motor had een electrische Volta cell ontsteking. Snel was die auto niet. Maar de Rivaz vestigde er het eerste snelheidsrecord voor auto’s mee in 1807; hij reedt 5 mijl per uur![iii] Een groot succes is deze eerste auto niet geworden.

In 1860, heeft de Fransman Etienne Lenoir de 1-cylinder, 2-takt motor ingebouwd in de ‘Hippomobiel’. Deze auto is zo genoemd, omdat ook hier watergas is gebruikt. Het watergas werd gemaakt door elektrolyse van water. Het gas werd direct in de kleine horizontale motor gevoerd. Later heeft Lenoir het populair geworden (kool) watergas gebruikt. (Kool)watergas werd in het begin van de 19de eeuw veel gebruikt. Lenoir had meer succes met zijn Hippomobiel dan de Rivaz met zijn eerste auto. Er reden alleen rond 1865 al zo’n 350 tot 400 van zijn hippomobielen rond in Parijs![iv]

Nikolaus August Otto heeft in 1876 de viertaktmotor uitgevonden[v]. Hij is uitgegaan van de gasmotor van Lenoir. Hij is begonnen om olie te verbranden in interne verbrandingsmotoren.

In 1859 werd er olie gevonden door de ingenieur Edwin Drake bij Titus town in Pennsilvania[vi]. De auto begon een ware opmars toen Ford de massaproductie ontwikkelde. Hoewel er ook electrische- en stoomauto’s werden ontwikkeld, heeft toch de olie en de bezine de slag om de markt gewonnen. Stoommotoren waren te zwaar. En elektriciteit was nog erg duur in het begin. Dat werkte in het nadeel van watergas, dat met elektriciteit wordt gemaakt. Zo kregen de oliemaatschappijen een grote macht. 

Watergas voor als de nood aan de man is

Toepassing van watergas?

Watergas is gas gemaakt van water. Het is geen stoom. Het is ook geen waterstof (H2). Watergas is een soort gas, gemaakt van water, dat plasma-eigenschappen lijkt te bezitten.

Watergas wordt vooral gebruikt om verbrandingsmotoren – auto’s, schepen, turbines, generatoren – efficiënter te maken. Er ontstaat door bijmenging van watergas een fellere verbranding. Met watergas kan je dus een groter deel van de calorische waarde van de brandstof ter beschikking. In de automotive sector wordt geclaimd dat men met watergas besparingen kan realiseren van 15 tot 40%. De emissies nemen ook navenant af.

Watergas wordt ook in andere sectoren toegepast. Bijvoorbeeld in de metaalindustrie voor lassen en snijden. Of voor oppervlaktebehandeling. Zo gebruikt Samsung watergas bij de productie van plasma schermen. Voor Samsung is watergas aantrekkelijk omdat het geen koolstofresten op het product achterlaat. Het restproduct van watergas is water. U kunt wat meer over watergas zien op deze link: http://video.google.com/videoplay?docid=660759158947266385# , dit is een video over voornamelijk lassen en snijden met watergas (watergas wordt ook wel HHO genoemd of hydroxygas).

Watergas in auto’s en trucks

 

 

Er zit bij toevoeging van watergas in automotoren een addertje onder het gras. Het blijkt dat in moderne auto’s watergas niet zonder meer werkt. Ja, de verbranding gaat wel efficiënter. De CO-emissie neemt aanzienlijk af. Maar dat is de reden dat in personenauto’s het motormanagement roet in het eten gooit. Er blijft meer zuurstof in de uitlaatgassen over. Dus geeft het motormanagement de opdracht om meer brandstof te injecteren. Dus komen we van de regen in de drop. Verzin een list. Bij personenauto’s wordt met een chip het signaal van de labdasensor onderschept en aangepast. Dat zorgt er voor dat men ook met modern auto’s goede resultaten kan halen.

Maar lukt het ook met onze vrachtwagens? Uit Amerika worden goede resultaten gemeld. Ook in Europa zijn er verschillende bedrijven die succes boeken met vrachtwagens.

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu