Kansen voor investeerders

Watergas.NU heeft nu ongeveer tweeëneenhalf jaar geïnvesteerd in netwerkontwikkeling. Men weet ons steeds beter te vinden. De inspanningen leiden nu tot vragen vanuit de bedrijven en vanuit belanghebbenden en belangstellenden. Incidentele vragen kunnen leiden tot concrete projecten. Hier liggen kansen voor investeerders. Het eerste contact verloopt via Caspar Pompe (06 5252 5935. caspar.pompe@watergas.nu)  of Rogier de Haan (06 4562 0286, r.dehaan@kennispark.nl). Wij zoeken investeerders die ook andere competenties kunnen inbrengen, zoals ervaring met het opbouwen van een startend bedrijf rond een kerninnovatie. Of wij zoeken mensen met een uitgebreid marketingnetwerk. En we zoeken mensen die ook het belang van onderzoek en MVO ondersteunen. 

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu