HHO-Watergas

HHO-Watergas is 'gas van water'. Het wordt ter plekke gemaakt. Watergas doet koolwaterstoffen heftiger verbranden. Er ontstaat dus vrijwel geen roet!

HHO-Watergas heeft verschillende namen, de belangrijkste zijn HHO, Watergas of Brownsgas.

In de scheikunde gebruikt men de term 'watergas' voor een gas dat óók wordt gemaakt met water, maar het is eigenlijk een 'kool-watergas'. Dit gas wordt gemaakt door stoom over hete kolen te leiden. Men noemt dit ook wel een 'syngas', ofwel een synthetisch gemaakt gas. Op Wikipedia vind je dus voor 'watergas' een uitleg van de scheikundigen. 

Maar niet iedereen is scheikundige. 95% van de mensen weet nog niet wat watergas is. HHO-Watergas zal waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in de energietransitie en de maatregelen voor een beter milieu. Daarom hanteren wij de term die voor iedereen het duidelijkst is: Watergas = gas van water. HHO is de verkorte naam, zoals H2O de naam voor Water is. Om verwarring tegen te gaan zul je toch vaak de term HHO-Watergas zien. Wanneer we het over het scheikundige watergas hebben, dan noemen dat 'kool-watergas'. Er wordt ook wel over Oxihydroxy (oxhydrogen?) gesproken. 

Er zijn verschillende uitvinders en pioniers, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeiing en onderzoek van watergas. Sommigen daarvan hebben hun naam verbonden met 'hun' gas: de belangrijkste naam die men op internet tegenkomt is 'Brownsgas' is genoemd naar Yull Brown. Zo is er ook de naam 'Rhodesgas', maar die kom je zelden tegen. Uit Japan komt de heer Ohmasa, die zijn uitgevonden gas 'Ohmasagas' noemt. 

HHO-Watergas is dus niet hetzelfde als waterstof (H2). HHO is krachtiger. In het HHO-vakgebied is men nog in discussie over wat watergas nu precies is. Sommigen menen dat watergas een mengsel van H1 en O1 is, waardoor het een implosief gas is. Maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Santilli heeft met een massafotospectrometer onderzoek gedaan. Hij vindt niet alleen H1, O1, H2 en O2, maar ook andere ongewone meetresultaten. Werkte hij met een vervuild apparaat? Hij stelt zich voor dat er clustering tussen de moleculen ontstaat (magnecules). Daar is wat voor te zeggen. Chris Eckman denkt op basis van onderzoek dat watergas een vorm van 'electrisch geëxpandeerd water' in gasvorm is. 

In ieder geval is HHO-watergas een stoichiometrisch mengsel van waterstof en zuurstof. Dat wil zeggen dat waterstof en zuurstof in precies de goede verhouding aanwezig is om na samenvoeging (verbranding) weer 100% water te worden. 

Als je nu uit hogedrukgasflessen een stoichiometrisch gasmengsel maakt van waterstof H2 en zuurstof O2, dan krijg je na verbranding ook alleen maar water. Maar dit H2-O2-mengsel vertoont bij verbranding niet de zelfde karakteristieke eigenschappen als het HHO-Watergas. Een verklaring is dat bij 'recombinatie van H2 en O2 tot H2O men eerst de H2- en O2-moleculen moet splitsen. Dat kost energie. Bij de recombinatie/verbranding krijg je meer energie terug, dus je houd netto toc nog aardig wat energie over. Bij zuiver implosief HHO-Watergas hoef je echter geen H2- en O2 moleculen te splitsen. Dankrijg je de volledige bindingsenergie van water ter beschikking. HHO-Watergas kan tot 4 maal krachtiger zijn dan H2-O2-gas. Of dat het geval is hangt af van de kwaliteit van het gas, die in belangrijke mate wordt bepaald door de productiemethode en de tijd die er zit tussen productie en benutting. Meestal gebruikt men watergas direct na productie (daarom vind je ook informaite over HHO onder HOD, ofwel Hydrogen on Demand). 

Een van de eigenschappen van HHO-Watergas is dat het koolwaterstoffen, zoals dieselolie, benzine of aardgas efficiënter doet verbranden. Rechtsboven zie je het effect van bijvoeging van watergas bij aardgas in een open oven. Veel woorden zijn daarbij niet nodig. 

Een andere belangrijke eigenschap is de supersnelle verbranding van HHO. Als je het ontsteekt dan plant het vlamfront zich voort met een snelheid van zo'n 1000 meter per seconde! Diesel of benzine gaan maar 1 meter per seconde. Dat is de reden dat er in motoren veel onverbrande resten zich ophopen. De brandstof heeft gewoon niet d etijd om volledig te verbranden vanaf de vonk van de bougie. Als je het brandstofmengsel nu mengt met watergas is er dus overal vuur vrijwel op het moment van ontsteking. Met watergas krijg je dus een alzijdige verbranding in de verbrandingskamer. Daardoor wordt je motor met watergas van binnen weer schoon.

Sommige HHO-bedrijven leveren dit effect als service. Je auto wordt een halve dag stationair gedraaid, waarbij een grote dosering watergas via de luchtinlaat wordt toegediend. Na de behandelijng is de motor van binnen ontdaan van opgehoopte resten (sludge). 

De watergasvlamtoorts is ook bijzonder te noemen. Je kan je hand door de vlam heen halen, zonder brandwonden te krijgen. Dat moet je bij een H2-O2-gasvlam niet doen! Toch kan je met watergas tungsten (wolfraam) doen smelten. Glas smelt. Binnen no time brand je verf van metalen af (niet doen bij hout!). Je kan metalen snijden met watergas. Naar het schijnt kan je verschillende metalen aan elkaar lassen. Graag zou ik een laskunstenaar de kans geven om met watergas en verschillende materialen te experimenteren.   

Met watergastoevoeging ontstaat geen roet meer en de verbranding is heftiger.

HHO-Watergas ontstaat door splitsing van water in waterstof en zuurstof. 

HHO verbrandt zeer snel en zeer heftig. In een motor is het effect van HHO-toevoeging dat NOx en CO2-emissies sterk afnemen. Door de hogere efficientcy bespaar je brandstof. 

Ik heb zelf 15% brandstofbesparing gehad op mijn auto. Het werkt! Maar Let op: bij moderne auto's strooit het motor management vaak roet in het eten! HHO-bedrijven moeten daarom het motormanagement omzeilen om toch het gewenste effect te sorteren. 

Als we het motormanagement van de combinatie HHO-Verbrandingsmotor goed beheersen, dan is watergastoevoeging voor bestaande motoren een interessante optie. Wij zijn (na enkele jaren van een te optimistische kijk ) van mening dat slechts in samenwerking met de motorenproducenten zelf men goede resultaten kan halen. De producenten zullen dan zelf het motormanagement kunnen aanpassen. Helaas hebben wij nog geen samenwerking met een autofabrikant. Daarom focussen we niet meer op de automotive sector. 

De watergasvlam is verbazingwekkend. De vlam smelt dus geen materiaal door haar eigen warmte, maar door een natuurkundig proces, dat we nog niet goed begrijpen. We moeten dus echt meer wetenschappelijk onderzoek doen!

Waterstof (H2) is niet hetzelfde als Watergas (HHO). H2 komt uit een hogedruktank en is veelal een restproduct van een van de procesindustrieën, zoals chloorproductie. Transport en compressie maakt H2 duur. 

Watergas (HHO) wordt gemaakt door electrolyse of met resonantie of een combinatie daarvan. Door de verschillende resonantietechnologiën kunnen we zeer efficiënt watergas maken. Waardoor we in sommige gevallen met weinig energie input veel gas-energie ter beschikking krijgen. Door de resonantietechnologie is het mogelijk dat we water als brandstof kunnen beschouwen. Resonantietechnologie staat nog in de kinderschoenen. Enkele watergasbedrijven ontwikkelen momenteel apparatuur op basis van resonantietechnologie. 

Met Resonantietechnologie (er zijn verschillende varianten) kan HHO zo efficiënt worden gemaakt, dat we daar waar we nu H2 (waterstof) gebruiken we ook HHO kunnen toepassen. De waterstofeconomie krijgt dus een tweede kans, maar dan zonder dure infrastructuur. Aan de slag!

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu