[[Oude tekst]]

Wetenschappelijke verklaring  

Deze benaming komt voort uit 'gas gemaakt van water'.Allereerst is er het zogenoemde 'knalgas': een (elektrolyse-)gas dat bij een potentiaalverschil van circa 2,3 Volt ontstaat uit water. Soms past men pulsering toe om het rendement te verhogen. Er worden verschillende benamingen gebruikt: HHO, Oxyhydroxy of Browns-, Rhodes- of Kleins gas. Men scheidt in deze watergassen de zuurstof niet van de waterstof. Watergas is ook te produceren met hoge spanningen en specifieke elektrolyten. Voorbeelden: Black Light Power en de MIT Plasmatron. Ten tweede is er watergas als mengsel van koolstofmonoxide en waterstofgas, zoals het oorspronkelijke 'watergas', dat eigenlijk een 'koolwatergas' is. Het oude (kool)watergas ontstaat door oververhitte stoom over gloeiende cokes in ovens te leiden. Als derde (alternatieve) bron wordt een mengsel van (bio-)koolwaterstof en water gebruikt. Uitvinders: Santilli, Rousseau en Pantone.Watergas is de verzamelnaam voor (electrolyse)gas dat bij een potentiaalverschil van circa 2,3 Volt ontstaat. Soms past men pulsering toe om het rendement te verhogen. Watergas is tevens te maken met hoge spanningen en specifieke elektrolyten. Tenslotte zijn er kool-watergassen, zoals het oorspronkelijke 'watergas'. Men kan ook (bio)koolwaterstoffen en water als (energie-)bron gebruiken.

Er zijn theorieën die er van uitgaan dat watergas (HHO of Brownsgas) een mengsel is van mono-atomair waterstof en zuurstof (Yull Brown). Anderen zijn van mening dat watergas een bijzondere fase is van water, waarbij de H-O-H verbinding niet meer met een hoek van 105, maar een hoek van 180 graden maakt. Weer een ander denkt dat de extra energie van watergas ontstaat doordat de waterstofatomen kleiner worden (Mills). De electronenschil krimpt onder invloed van katalisatoren. En dan is er de theorie dat de waterstof en zuurstofradicalen zich binden met omgevingsenergie (Santilli en Pompe). Op de volgende pagina’s treft u per theorie een of meer documenten.  
Referenties

Vanaf deze pagina komt de wetenschappelijke verklaring van watergas aan de orde. We delen deze op in drie categorieën. 

a) Lage-spanning watergas (Wiseman, Meijer, Brown, Pompe), inclusief pulsering;

b) Hoge-spanning watergas (Mills, SG Gas, HYPNOW);

c) Kool-watergas (Santilli, Rousseau en Pantone).

Yull Brown - Monatomair H en O

Stanley Meijer - Trillingstheorie (eigen frequentie van water) en omgevingsenergie

Rugero Santilli - MagneculesRandell Mills - Hydrino’s

George Wiseman en Chris Eckart - Electronensurplus

Caspar Pompe - Hydradions, Oxiadions, omgevingsenergie: De Magische Ring is overal!

Er zijn nog meer theorieën. Vaak wordt het gas genoemd naar de uitvinder, die op een specifieke manier een watergas maakt. Zo is er Brownsgas, Rhodesgas, Kleinsgas, Ohmasagas en zo voort. De gassen lijken op elkaar wat hun werking betreft.

Het is de bedoeling dat we meer toegepast onderzoek gaan doen naar het effect van waterstof en watergastoevoeging in verbrandingsmotoren. De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) doet momenteel een dergelijk onderzoek waarbij Eyes Energy en Ecos Sustainable Improvement bij betrokken zijn. Zij gaan opnames maken van het verbrandingsproces in de cilinder bij watergas/waterstof toevoeging.

De trekker van Watergas.NU, de heer Pompe heeft zijn eigen verklaring van watergas opgenomen in het boekje met de titel 'De Magische Ring is overal'. Hij stelt daarin voor dat bij het elektrolyseproces de waterstof- en zuurstofradicalen worden gestabiliseerd door 'omgevingsenergie' (ook wel nulpuntenergie genoemd). Zo ontstaat geen O2 en H2, maar atomair waterstof en zuurstof, versterkt met omgevingsenergie. Vandaar dat watergas zo krachtig is. U kunt een Nederlandse versie en een Engelse versie downloaden. U kunt een ook document (A5-formaat) toegezonden krijgen (15,- Euro). Zend uw gegevens naar info@watergas.nu voor nadere informatie. 


Geschiedenis. Lees meer.

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu