Kennis-archief Onderzoek Projecten

ONDERZOEK

Terugkoppeling van bezoek van Pompe aan het Congres Wetsus op 18 oktober jongstleden. Wetsus is een onderzoeksinstelling die wetenschappelijk onderzoek uitvoert naar watergebonden onderwerpen. De onderzoeken worden uitgevoerd door een promovendus onder begeleiding van één van de NL universiteiten (begeleidende hoogleraren kunnen ook van buiten NL komen).

In vervolg op verschillende contacten met Wetsus ligt bij Watergas.NU de uitdaging een goed onderzoeksprogramma te formuleren. Het 4-jarig onderzoek kost Euro 50.000,- per jaar ter bekostiging van AIO en het onderzoek.

OPROEP

Wil je een bijdrage leveren aan onderzoek? Die bijdrage kan verschillende vorm hebben. Ben je afgestudeerd in natuurkunde of scheikunde en boeit je dit onderwerp? Is je bedrijf gebaat bij wetenschappelijk inzicht in watergas? Wil je als watergas-pionier meedoen met proeven? Wil je als geïnteresseerde, als bedrijf of als financier een bijdrage leveren aan de bekostiging van het onderzoek? De rechten voortvloeiend uit het onderzoek liggen bij de partijen die op één of andere manier een bijdrage hebben geleverd (vertaald in Euro's). Laat van je horen bij caspar.pompe@watergas.nu. Bij voorbaat hartelijk dank!

Het is van belang dat we op zo kort mogelijke termijn onderzoek doen naar de kentallen van watergas. Wat is de calorische waarde, wat is de samenstelling van watergas. Maakt het verschil uit hoe het gemaakt wordt? Hieronder is een overzicht gegeven van H2, gewoon moleculair waterstof. Watergas is echter een stoichiometrisch mengsel van waterstof en zuurstof. Maar het schijnt volgens Santilli ook nog andere gassen te bevatten. We kunnen dat alleen maar verifieren door zelf in onze laboratoria dit te onderzoeken. Aan de gang ermee! 

Het is de bedoeling dat we ook meer toegepast onderzoek gaan doen naar het effect van waterstof en watergastoevoeging in verbrandingsmotoren. 

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu