Watergas.NU   Watergas.NU (English Chapter)   Contact

Stichting "Watergas.NU"

Missie

De missie van Watergas.nu is de professionele toepassing van en het onderzoek naar watergas te stimuleren, in meerdere takken van industrie.

Doelstellingen

 • Promotie van de toepassing van watergas in diverse industrietakken
 • Kennis over watergas ontsluiten op objectieve- en onafhankelijke wijze. Vooral voor het MKB biedt watergas kansen. 
 • Onderzoek naar risico's, veiligheidsaspecten en consumentbescherming initiëren en stimuleren
 • Ontwikkeling van netwerk van betrokken partijen, opdat zij elkaar en eventueel benodigde partners weten te vinden

Strategie

 • Focus op warmtemarkt
 • Initiëren van projecten
 • Vraagontwikkeling voor de HHO-bedrijven
 • Focus op professionaliteit, veiligheid en service
 • Formuleren van wetenschappelijk onderzoek

Organisatie

Raad van Advies

 • Drs R. de Haan
 • vacature
 • dhr. H. van Kranenburg

Stichtingsbestuur

Ir Caspar Pompe (voorzitter)
Ir Paul Oldenzeel (penningmeester)
vacature (bestuurslid)

Momenteel zijn we in gesprek met enkele kandidaten ter completering van het Bestuur en de Raad van Advies. Mocht u echter interesse hebben om met ons mee te doen, dan bent u van harte welkom dit kenbaar te maken via e-mail

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu