Kennis-archief   Onderzoek Projecten

Wetenschappelijk en toegepast onderzoek van groot belang

De beste manier om de introductie van watergas in het MKB te ondersteunen is het aangaan van ontwikkelprojecten.
Er lopen vele projecten momenteel. Alles wat via Watergas.NU loopt zullen we hier laten zien.

Gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek bij Wetsus.

In vervolg op verschillende contacten met Wetsus ligt bij Watergas.NU de uitdaging een goed onderzoeksprogramma te formuleren. Het 4-jarig onderzoek kost Euro 50.000,- per jaar ter bekostiging van AIO en het onderzoek.

Wil je een bijdrage leveren aan dit onderzoek? Die bijdrage kan verschillende vorm hebben. Ben je afgestudeerd in natuurkunde of scheikunde en boeit je dit onderwerp? Is je bedrijf gebaat bij wetenschappelijk inzicht in watergas? Wil je als watergas-pionier meedoen met proeven? Wil je als geïnteresseerde, als bedrijf of als financier een bijdrage leveren aan de bekostiging van het onderzoek? De rechten voortvloeiend uit het onderzoek liggen bij de partijen die op één of andere manier een bijdrage hebben geleverd (vertaald in Euro's).

OPROEP

Bedrijven die watergas willen toepassen in hun apparatuur of in hun processen, nodigen wij uit om zich te melden bij info@watergas.nu. Wij denken graag met u mee. Een of meer van onze leden kan vervolgens betrokken worden om een proefproject op te zetten. Watergas.NU blijft meedenken.

 U kunt informatie vragen bij caspar.pompe@watergas.nu. Bij voorbaat hartelijk dank!

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu