Watergas4Parkinson-Eerste en Tweede periode

Watergas4Parkinson loopt nu ongeveer zes maanden. Periode 1 loopt van juni tot en met augustus, Periode 2 loopt van ongeveer september tot begin november. In de tweede periode is één deelnemer (tijdelijk?) gestopt, terwijl er ook een deelnemer is bijgekomen. De ca 20 deelnemers zijn gegroepeerd in zo'n 6 Whats App groepjes. De deelnemers wisselen in de Appgroepjes hun ervaringen. De Werkgroep houdt de Apps in de gaten. Het inhaleren van watergas levert soms nog wat vragen op. Dus, de eerste periode was ook een leerproces. Zo is na een maand gaans - na specifieke informatie mbt de therapie voor Parkinson uit Japan - de groep overgestapt op een regime van 2 x 1 uur inhaleren. Voor de meeste deelnemers bleek dit mogelijk, alhoewel dat wel een opgave is! Ook in de tweede periode is veel geleerd. En we hebben onze inzichten in verschillende gerelateerde therapieën verdiept. Deze inzichten hebben we ondergebracht in een bio-logische denkmodel. Hoe werkt het leven? Welke vragen doemen op in verband met de verschillende aspecten van dat bio-logisch denkmodel? 

Het zou mooi zijn als er absolute metingen mogelijk zijn om de effecten van Water(stof)gas op Parkinson in beeld te brengen. Bijvoorbeeld door een periodieke scan van de Massa Nigra. Dat is een klein deel van de hersenen dat krimpt onder invloed van Parkinson. Er is een bijzondere camera die een opname maken van de haarvaten in je vingers tijdens het inhaleren van water(stof)gas. Op de beelden is een directe vaatverwijding te zien. Er kan meer bloed door je vingers (en waarschijnlijk ook je organen) stromen. Een dergelijke monitoring ligt helaas nog buiten bereik van W4P. 

W4P maakt gebruik van de Parkinson Monitor (PM) van de P Vereniging. Dat is een geaccepteerde methode. De schaal van deze PM blijkt voor een aantal deelnemers best lastig. Wij zijn immers gewend aan een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 heel goed is. Bij de PM is dat juist omgekeerd. De waarde 0 is als je geen last hebt van bijvoorbeeld Slaapstoornissen. Bij 4 heb je echt zeer veel last. Met enige hulp vanuit de werkgroep is het toch gelukt om de bevindingen van de deelnemers te scoren. Deze score is wel een subjectieve score. Twee personen met de zelfde last van een aspect zullen dat mogelijk verschillend inschatten. De een kijkt immers van nature zonniger tegen het leven dan een ander. Dus, absolute waarde kan men niet toekennen aan een score van zeg 17. Met deze methode is het van belang te kijken naar terugval of verbetering. 

Het meeste effect treedt op bij het PM-aspect Slaap. Watergas heeft minder effect op Bewegingsklachten. Toegenomen energie en minder vermoeidheid zitten niet als zodanig in de Monitor. We hebben enkele deelnemers gevraagd om hun persoonlijke ervaring op papier te zetten (zie hieronder). Een deelnemer van 82 heeft niet een super-verbetering, maar wel meer energie. Hij valt tijdens middagbezoek niet meer in slaap. En hij kan het 's avonds langer volhouden. 


Twee deelnemers zijn juist begonnen, dus zijn nog niet opgenomen in het resultaat. Twee deelnemers zijn achteruit gegaan (roze hokjes), maar ervaren wel meer energie en minder vermoeidheid. Vervolgens zijn 8 deelnemers stabiel gebleven, maar hebben ook meer energie. En van 9 deelnemers zijn de P-klachten verminderd.   

Er zijn ook neveneffecten gerapporteerd. Zo had tenminste één deelnemer beter zicht. Voor de therapie zag hij kromme lijntjes en dansende letters. Na 6 weken inhaleren was dat weg. Een andere deelnemer houdt van experimenten. Zij had een wondje aan de voet. Die heeft zij behandeld met watergas. Na twee dagen was het wondje weg. 

De deelnemers hebben ieder een eigen medicatie en leefstijl. Soms lijkt het dat de medicatie en het watergas elkaar beïnvloeden. Wij kunnen hier geen oordeel over geven. En bij verandering van spijs - een deelnemer heeft medicatie geminderd en deels vervangen door het supplement Resveratrol - is niet meer duidelijk te onderscheiden welk deel van het effect aan watergas is toe te schrijven. 

Tenslotte, verslechtering is niet altijd slecht. Een van de deelnemers leidt aan MSA, een Parkinsonisme. MSA schijnt een erg snel verlopend ziektebeeld te vertonen. In dit geval was echter de neuroloog verbaasd over de vertraging van het ziektebeeld. 

Kortom, deze resultaten duiden er op dat watergas in ieder geval de kwaliteit van leven van veel van de deelnemers verbeterd heeft. Het is ook duidelijk dat dit onderzoek niet wetenschappelijk zuiver is. Maar dat is voor de deelnemers nu ook niet belangrijk. Wel roepen we wetenschappers op om de therapie op een meer wetenschappelijke wijze in beeld te brengen. De werkgroep die dit project begeleidt heeft daarom het plan om een mini-congres te organiseren. Op dat congresje willen we onze ervaringen delen met artsen en neurologen. En natuurlijk de Parkinson Vereniging. 

Wat ervaren de deelnemers?

Watergas4Parkinson telt nu 21 deelnemers. We krijgen soms terugkoppeling van hen, die ook voor anderen nuttig en interessant kan zijn. In deze rubriek geven we die ervaringen door. 

Vragen en Antwoorden

Inhaleren van watergas is nog een heel gedoe. Het is een nieuwe routine die in het begin nog vragen oproept. Gebruikt u ook watergas - of wilt u dat gaan doen - en hebt u prangende vragen? De werkgroep Watergas4Parkinson probeert ze te beantwoorden. De belangrijkste vragen en antwoorden hebben we alvast in rij en gelid gezet. Staat uw vraag er niet tussen?  Stel hier uw vraag

[[Aan deze rubriek wordt nog gewerkt.]]

Rapport 2de periode

Meedoen?

Watergas4Parkinson kan altijd worden uitgebreid met nieuwe deelnemers. Het gaat ons in eerste instantie om mensen met Parkinson verlichting te bieden van hun symptomen. Dus nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. U kunt contact opnemen met Caspar Pompe - 06 5252 5935. 

Resultaten

De deelnemers hebben de 8 aspecten van de Parkinson Monitor van de P Vereniging periodiek ingevuld. Meestal bedroeg de periode ongeveer 1,5 maand. De totaal score is de som van de scores per last-aspect. 

0 = geen last

1 = weinig last

2 = last

3 = veel last

4 = zeer veel last

De maximale score bedraagt derhalve 32.

Wat zien we als we achter de cijfers kijken?

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu